back
ansøgningsskema


Jeg ansøger om optagelse på Det Danske Studenterhus indenfor universitetsåret 1 september - 30 juni


Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor
Her kan du se, hvordan Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris, registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services eller søger på hjemmesiden.
Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profil.
Hvis du selv afgiver oplysninger - i en elektronisk ansøgning om optagelse på Studenterhuset, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med vurderingen af din ansøgning.
Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske.
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt.
Oplysninger, som du selv indtaster
Ansøgning om optagelse:
Ved udfyldelse af ansøgningsskema om optagelse bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger.
De oplysninger, du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som 'ikke-følsomme personoplysninger'.
Hvem bruger oplysningerne?
Alle oplysninger bruges udelukkende internt i Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris
Links
Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris’ hjemmeside har links til eksterne hjemmesider. Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til eller indholdet af hjemmesider, der linker til Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris. Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du forlader Fondation Danoise – Det danske Studenterhus i Paris’ hjemmeside.
Første skridt : identifikation

Hvis du allerede er indskrevet, så tast din e-mail og dit password, klik derefter på Find.

E-MAIL
Password (Jeg har glemt mit password)


Hvis du ikke allerede er indskrevet, så udfyld disse oplysninger og klik på Opret.

E-mail Password
Efternavn Fornavne
Statsborgerskab Adresse
Postnummer By
Land
Gift     Ugift   |   Kvinde      Mard
Telefon Mobiltelefon  
Fødselsdato (dd/mm/yyyy)   Fødested
Forældrenes navn og adresse

Når du er blevet korrekt identificeret, kan du udfylde ansøgningsskemaet.


Jeg ansøger om optagelse
fra d.


Vælg dato i kalenderen
(dd/mm/åååå)


til d.


Vælg dato i kalenderen
(dd/mm/åååå)

Studieretning Indskrevet ved
på bachelor del Antal fuldførte semestre på ankomsttidspunktet
på kandidat del Antal fuldførte semestre på ankomsttidspunktet
andet
Ph.D. studerende, doctorant  
Forventes indskrevet ved
Formål med opholdet i Paris :

Oplys venligst om det er for 1,2 eller 3. gang du søger optagelse om ophold
Tidligere resident Ja  
Referencer (der skal opgives navn på mindst to personer der kender ansøgerens forhold)
I tilfælde af alvorlig sygdom ømskes meddelelse givet til (navn, adresse, telefon, e-mail)
Jeg erklærer herved, at jeg, hvis jeg optages i Det danske Studenterhus i Paris, vil overholde husets reglement.
Jeg accepterer at deltage i det udvekslingsprogram der fungerer imellem de forskellige huse i Citéen.

Ønskede bilag :(Sendes i Word eller Pdf format. Det henstilles at dokumenterne ikke sendes i maksimal opløsning - max. 7 mb)
Motivationsbrev
Eksamensbeviser (kun vedr. videregående udd.)
Relevante udtalelser og anbefalinger (kun vedrørende videregående udd. samt opholdet i Paris)
Dokumentation for optagelse på fransk uddannelses institution, universitet, konservatorie el. andet
Photo
Budget for opholdet

Bilag der ikke er til rådighed på ansøgningstidspunktet, kan eftersendes pr. e-mail til
lin@avjf.dk eller hansteen@fondationdanoise.org


back